2023

YEREL YÖNETİMLER

AÇIK VERİ ENDEKSİ

Yerel Yönetimler Açık Veri Endeksi; Türkiye’deki açık veri çalışmalarına farkındalık oluşturmak, özellikle açık veri portalına sahip yerel yönetim organizasyonlarının hem şeffaflık ve hesap verilebilirlik hem de açıklık kültürünün yaygınlaşması için öncü olduklarını göstermek ve hazırlanan değerlendirme kriterleri ile yargılayıcı değil teşvik edici olmak amacıyla Açık Veri ve Teknoloji Derneği tarafından hazırlanan bir gösterge araştırmasıdır.

Bu motivasyon ile ilkini 2022 sonunda kamuoyu ile paylaştığımız endeks çalışmasının, 2023 yılı sonuçlarını Harvard Business Review Türkiye desteğiyle 10 Ocak 2024 tarihinde sizlerle paylaşacağız. Yıl sonu itibariyle açık veri portalına sahip 12 Büyükşehir ve 5 ilçe Belediyesi’nin hazır olma, uygulama ve etki boyutlarında gösterdikleri performansı merak edenleri tanıtım toplantımıza bekliyoruz.

10 Ocak 2024 Çarşamba, 14:30’da Düzenleyeceğimiz Tanıtım Toplantısına Davetlisiniz.

ENDEKS HAKKINDA?

AVTED kuruluş amaçlarından biri olan “Yerel Yönetimler Açık Veri Endeksi” yerel yönetimlerin açık veri konusundaki hazır olma, uygulama ve etkililik konularına odaklanmakla birlikte açıklık kültür ve yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanmış bir çalışmadır.

PUANLAMA NASIL YAPILDI?

Puanlama ve sıralama, açık veri kapsamına giren konular haricinde belediyelerin herhangi bir başarısını veya başarısızlığını ifade etmemektedir. Diğer bir deyişle, bu sıralama ve puanlama yalnızca açık veri uygunluğu, uygulamaları ve kullanımı ile ilgilidir. Metodoloji, şeffaf bir şekilde paylaşılmıştır.

HANGİ İLLER/İLÇELER KATILDI?

2023 yıl sonu itibariyle Türkiye’de açık veri portalına sahip 12 Büyükşehir Belediyesi ve 5 İlçe Belediyesi’nin tümü endeks çalışmasına dahil edilmiştir. Bu il ve ilçeler alfabetik olarak şöyle sıralanmaktadır; Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Ordu, Sakarya Büyükşehir Belediyeleri ile Beyoğlu, Eyüpsultan, Kadıköy, Küçükçekmece, Tuzla İlçe Belediyeleri’dir.

Raporu İndir

Rapor İndir 2023

Açık Veri ve Teknoloji Derneği Hakkında

Telif hakkı, patent veya diğer kontrol mekanizmalarının kısıtlaması olmaksızın herkesin istediği gibi kullanılabileceği dijital veri olarak tanımlanan açık veri; günümüz teknolojilerinin yardımıyla serbestçe erişilebilen, paylaşılabilen ve tekrar tekrar kullanılabilen yapısıyla şeffaflığı, katılımı ve inovasyonu sağlayarak bizi daha iyi birey, daha iyi toplum ve ülkemizi daha iyi bir ülke yapar.

Bu motivasyonla açık veri savunucuları tarafından 26 Haziran 2020’de kurulan Açık Veri ve Teknoloji Derneği (kısaca AVTED); farklı disiplinlerden uzmanların “açık veri” konusuna ilgi göstermesini sağlamayı, “açık veri kültürü ve farkındalığı” oluşturmayı, kitle kaynaklarını ve girişimcileri harekete geçirmeyi, her alanda hayatı kolaylaştıracak verileri açık hale getirerek, uygulamalar yapmayı, açık veri önündeki engellerin kalkması için çalışmayı ve ülkemiz için bir “açık veri endeksi” kurulmasını hedefleyen sivil ve bağımsız bir kuruluştur.

Daha fazla bilgi ve gönüllülük için avted.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

© Açık Veri ve Teknoloji Derneği (AVTED), 2023.